Paweł Warowny

Paweł Warowny

21 września 2021

Mieszka w Nowej Dąbi. Folklorysta, instruktor tańca ludowego, kulturoznawca, założyciel i kierownik ludowych zespołów śpiewaczych, tanecznych i obrzędowych − miłośnik polskiej kultury ludowej, zwłaszcza swojego regionu, czyli południowej części Mazowsza Leśnego. Kierownik artystyczny i pomysłodawca Festiwalu Tradycji Ludowych U zbiegu rzek w Stężycy. Zebrał informacje i odtworzył strój ludowy swojego regionu. Uczestnik pilotażowego programu #Grajmywszkole. Po ojcu przejął i kontynuuje nadal tradycje śpiewu pogrzebowego podczas czuwań przy zmarłym w swojej miejscowości. Zdobył wyróżnienie na Powiślakach − Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich. Otrzymał Nagrodę Starosty Ryckiego w dziedzinie kulturalnej oraz Medal województwa lubelskiego − za zasługi dla województwa. W roku 2013 był stypendystą MKiDN.

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: lok@loklubartow.pl
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977