Covid-19 – procedury w kinie Lewart oraz Oświadczenie uczestnika

Procedury bezpieczeństwa na terenie Lubartowskiego Ośrodka Kultury dla widzów kina Lewart w reżimie sanitarnym


W trosce o bezpieczeństwo dokładamy wszelkich starań, aby bezpiecznie przeprowadzić seanse kinowe na terenie placówki.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niżej podanymi informacjami przed wizytą w LOK.


  • po wejściu do budynku LOK prosimy o obowiązkową dezynfekcję rąk.
  • każdy Uczestnik seansu będzie poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury. W przypadku stwierdzania u któregoś z Uczestników temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka nie będzie wpuszczona na salę kinową
  • obowiązuje nakaz noszenia maseczki zakrywającej usta i nos przez cały okres trwania projekcji jak i podczas poruszania się po budynku LOK
  • uczestnicy seansu zajmują wyznaczone miejsca na podstawie zakupionego biletu. Niedozwolone jest zajmowanie miejsc niezgodnych z numerem miejsca na bilecie.
  • wszyscy Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich udział w wydarzeniu możliwy jest jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
  • liczba miejsc jest ograniczona i wynosi  89.
  • szatnia nie jest dostępna
  • obowiązuje zakaz spożywania napojów i posiłków na sali widowiskowo-kinowej.
  • zalecamy formę zakupu biletów on-line na stronie: www.ekobilet/kinolewart/
  • zakup biletów w kasie kina odbywa się na godzinę przed seansem

OŚWIADCZENIE WIDZA / UCZESTNIKA SPOTKAŃ I KONCERTÓW W KINIE LEWART

W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM NA SEANSIE / PRELEKCJI, SPOTKANIU, KONCERCIE, NA SALI WIDOWISKOWO – KINOWEJ W LUBARTOWSKIM OŚRODKU KULTURY,

niniejszym oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywam na obowiązkowej kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Ponadto: w okresie ostatnich 14 dni nie przebywał(a) Pan(i)/któryś z domowników, za granicą w rejonach transmisji koronawirusa, w okresie ostatnich 14 dni nie miał(a) Pan(i) kontaktu z osobą, która przebywała w rejonach transmisji koronawirusa, w okresie ostatnich 14 dni nie miał(a) Pan(i) kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2, Pan(i) lub ktoś z Państwa domowników nie jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym, obecnie nie występują u Pana(i) lub któregoś z domowników objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe), obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach nie występują, występowały w/w objawy u kogoś z domowników. Wyrażam zgodę na dezynfekcję rąk oraz pomiar temperatury przez pracownika LOK. W przypadku uczulenia na płyn dezynfekcyjny przekażę
informację. Zobowiązuję się również do noszenia maseczki podczas seansu, prelekcji, koncertu, spotkania/wizyty w Lubartowskim Ośrodku Kultury.

Oświadczam, że pomimo wszelkich starań, dołożonych przez placówkę, jestem świadomy(a) ryzyka kontaminacji wirusem SARS-CoV-2 podczas przebywania w Lubartowskim Ośrodku Kultury i zrzekam się prawa do roszczeń wobec placówki i jej pracowników w wypadku gdyby takie zakażenie nastąpiło.

Szczegółowe informacje można znaleźć również pod adresem : https://www.gov.pl/web/kulturaisport/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce