Konkurs plastyczny z nagrodami pn. „Baśnie i Legendy”

Konkurs plastyczny z nagrodami pn. „Baśnie i Legendy”

1 lutego 2022

Przed nami kolejna edycja konkursu plastycznego pn. „Baśnie i Legendy”. Wszystkie dzieci oraz młodzież, z powiatu lubartowskiego, zapraszamy do uwolnienia wyobraźni i przygotowania pracy nawiązującej do ulubionych postaci z baśni, bajek oraz legend.

 

Regulamin konkursu plastycznego pn. „Baśnie i Legendy”

ORGANIZATOR: Lubartowski Ośrodek Kultury

CEL:

– zainteresowanie uczestników Konkursu postaciami z baśni, bajek i legend

– rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży

ZASADY:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkoli z terenu powiatu lubartowskiego. Zadaniem uczestników Konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu. Pracę uczeń wykonuje indywidualnie i samodzielnie.

Termin nadsyłania prac: 28.02.2022 r.

Rozstrzygnięcie: 02.03.2022 r.

Prace należy dostarczyć do sekretariatu Lubartowskiego Ośrodka Kultury, Rynek II 1.

Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

  1. a) Prace płaskie – rysunek, szkic, pastele, farby, wyklejanka, kolaż
  2. b) Formy przestrzenne

Prace należy podpisać na odwrocie, drukowanymi literami:

imię i nazwisko, wiek, szkoła/przedszkole, nauczyciel/instruktor/opiekun, telefon

Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku
i danych osobowych w mediach oraz na stronach internetowych do celów promocyjnych
i reklamowych bez roszczeń finansowych z tym związanych. Do pracy należy dołączyć zgodę – zgłoszenie do udziału w Konkursie: pobierz tu >>>>>RODO<<<<<
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.loklubartow.pl w dniu 2 marca 2022 r. wraz z podaniem terminu odbioru nagród i dyplomów.

UWAGA: Prace konkursowe nie są zwracane.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977