Vouchery

Regulamin zakupu biletów do Kina Lewart

na podstawie voucheru

 1. Posiadacz Voucherów może dokonać wymiany na bilety na dowolny seans filmowy. Każdy voucher posiada: unikalny numer, wartość nominalną brutto 14 zł oraz datę ważności.
 1. Voucher jest ważny od momentu sprzedaży do terminu wyznaczonego w polu „data ważności”. Zrealizowanie Vouchera po terminie ważności jest niemożliwe.
 1. Vouchery nie mogą się sumować, nie mogą być zamienione ani w całości ani w części na gotówkę.
 1. Zwrotowi nie podlegają Bilety nabyte na podstawie wcześniej zakupionych voucherów.
 1. Wymiana vouchera na bilet do kina następuje po poinformowaniu pracownika kasy kina tuż przed dokonaniem odbioru biletu.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 1. Do umowy zawartej między Usługodawcą a Klientem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu ogólnego obowiązującego w Kinie Lewart w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 1. Voucher można zrealizować tylko i wyłącznie w kasie kina LOK. Nie ma możliwości realizacji vouchera przez internet.
 1. Minimalna ilość zakupu voucherów wynosi 20 sztuk.
 1. Ważność voucherów od pierwszego do ostatniego dnia roku kalendarzowego podanego na voucherze.
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.01.2017