Dokumenty

Zarządzenie Nr 2 dotyczące regulaminu uczestnictwa na  zajęciach w Lubartowskim Ośrodku Kultury

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 2 – Regulamin zajęć w  Lubartowskim Ośrodku Kultury

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 2 – Tabela opłat za zajęcia w  Lubartowskim Ośrodku Kultury

Załącznik Nr 1 – do regulaminu zajęć – Karty zgłoszeń na zajęcia w  Lubartowskim Ośrodku Kultury dla osób dorosłych

Załącznik Nr 1  do regulaminu zajęć – Karty zgłoszeń na zajęcia w  Lubartowskim Ośrodku Kultury dla osób niepełnoletnich

Załącznik Nr 2 do regulaminu zajęć  – Rezygnacja z zajęć w  Lubartowskim Ośrodku Kultury

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2024 Dyrektora Lubartowskiego Ośrodka Kultury z dnia 2 stycznia 2024 r.

Zarządzenie