Regulamin kina Lewart

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 5/2023

z dn. 16.10.2023 r.

Regulamin Kina „Lewart”
w Lubartowskim Ośrodku Kultury

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Wstęp do sali kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
 2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 3. Bilet ważny jest jedynie na wskazany na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki został zakupiony.
 5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
 6. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi.
 7. Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
 8. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo
  w seansie osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest
  w towarzystwie opiekuna prawnego.
 9. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Lubartowski Ośrodek Kultury w kinie kategorycznie zabrania się:
  1. Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83
   z późn. zm.). Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na policję.
  2. Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.
  3. Głośnego zachowania zakłócającego oglądanie filmu lub utrudniającego uczestnictwo w imprezie.
  4. Spożywania alkoholu, palenia papierosów czy innych środków psychoaktywnych. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren kina.
 10. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren kina, chyba, że jest to pies opiekun osoby niepełnosprawnej posiadający odpowiednie uprawnienia.
 11. Za rzeczy pozostawione na sali kinowej nie ponosimy odpowiedzialności.
 12. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na sali kina porządku.
 13. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na policję.
 14. We wtorki kino jest nieczynne, chyba, że w repertuarze jest zawarta inna informacja.
 15. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze w szczególnych sytuacjach bez wcześniejszego informowania o tym na stronie internetowej i gablotach
 16. Kino nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w innych mediach.

 

 • 2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:
 1. Informacje o seansach filmowych oraz o zakupie biletów można uzyskać na stronie internetowej loklubartow.pl, pod numerem telefonu 81 855 22 42 lub osobiście
  w siedzibie LOK.
 2. Zakupu biletów online na seanse filmowe-imprezy można dokonać za pośrednictwem strony internetowej loklubartow.pl.
 3. Kasa Kina „Lewart” czynna jest na 30 minut przed pierwszym zaplanowanym seansem aż do czasu rozpoczęcia ostatniego seansu – w danym dniu. Kasa Kina jest zamykana 10 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 4. Bilety grupowe są sprzedawane dla grup 20 osobowych i większych.
 5. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od liczby osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
  1. Wiek przedszkolny: grupa 10 podopiecznych do 6-tego roku życia – 2 opiekunów.
  2. Wiek wczesnoszkolny: grupa 10 podopiecznych do 10-tego roku życia – 1 opiekun.
  3. Wiek szkolny i późno szkolny: grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku życia – 1 opiekun,
  4. Grupy zorganizowane pozaszkolne: grupa 15 podopiecznych 1 opiekun.
 6. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia, emerytom
  i rencistom, Honorowym Krwiodawcom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali kina lub przy kasie biletowej.
 7. Bilet „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej” dostępny jest jedynie
  w kasie Kina „Lewart” po okazaniu niniejszej karty.
 8. Kasjer odmówi sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
 9. Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszych deklaracji repertuarowych, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do ich wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem Kontrahentów,
 10. W przypadku, gdy Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych osób.
 11. Wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od Lubartowskiego Ośrodka Kultury.
 12. Ceny biletów i voucherów na projekcje filmów 2D/3D w Kinie ”Lewart” określa cennik, stanowiący Załącznik nr 1  do niniejszego regulaminu. Okazjonalnie ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu lub w wyniku akcji promocyjnych kina.
 13. Kino „Lewart” oferuje możliwość zakupu voucherów. Posiadacz Vouchera może dokonać wymiany na bilety na dowolny seans filmowy. Vouchery nie mogą się sumować, nie mogą być zamienione ani w całości ani w części na gotówkę. Zwrotowi nie podlegają Bilety nabyte na podstawie wcześniej zakupionych voucherów. Wymiana vouchera na bilet do kina następuje po poinformowaniu pracownika kasy kina tuż przed dokonaniem zakupu biletu. Voucher można zrealizować tylko i wyłącznie w kasie kina LOK. Nie ma możliwości realizacji vouchera przez internet.
 14. Dostępne są dwa rodzaje dostępnych voucherów w Kinie „Lewart”
  1. Vouchery prezentowe
  2. Vouchery grupowe dla grup powyżej 20 osób
 15. Do biletów zakupionych w internetowym systemie sprzedaży usługodawca pobiera dodatkową opłatę.

 

 • 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Kwestie sporne związane z interpretacją niniejszego Regulaminu rozstrzyga wyłącznie Dyrekcja Lubartowskiego Ośrodka Kultury.

Załącznik nr 1

do Regulaminu Kina „Lewart”

z dn. 16.10.2023 r.

 

 

 

CENNIK BILETÓW i VOUCHERÓW NA PROJEKCJE 2D/3D DO KINA „LEWART”
W LUBARTOWSKIM OŚRODKU KULTURY

Bilet normalny – 20 zł

Bilet ulgowy – 16 zł,

Bilet grupowy – 12 zł/os.

Bilet „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej”  – 10 zł

Lato z Kinem/Ferie z kinem – 15 zł

Voucher prezentowy – 18 zł

Voucher grupowy dla grup powyżej 20 osób – 14 zł