Konkurs „Wielkanocne tradycje i obyczaje”

Zuzanna Puchacz – SP nr 1 w Lubartowie

Konkurs „Wielkanocne tradycje i obyczaje”

20 marca 2023

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Wielkanocne tradycje i obyczaje”

 

REGULAMIN

konkursu plastycznego pn. „Wielkanocne tradycje i obyczaje”

KONKURS: plastyczny

TYTUŁ: „Wielkanocne tradycje i obyczaje”

ORGANIZATOR: Lubartowski Ośrodek Kultury

CEL:

– kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych

– promowanie młodych talentów

– wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych

– rozwijanie kreatywności i pomysłowości

– doskonalenie umiejętności plastycznych i sprawności manualnej

WARUNKI UDZIAŁU:

– dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz średnich z terenu miasta Lubartów

– format i technika prac: prace płaskie oraz przestrzenne – stroiki, pisanki, koszyczki, itp.

– opis prac: prace należy opisać na odwrocie DRUKOWANYMI LITERAMI – imię i nazwisko, wiek, szkoła, nauczyciel/instruktor/opiekun, telefon. W przypadku kategorii rodzinnej należy dopisać tę informację.

– każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża jednocześnie zgodę na publikację swojego wizerunku i danych osobowych w mediach oraz na stronach internetowych do celów promocyjnych i reklamowych bez roszczeń finansowych z tym związanych oraz obowiązkowo dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty RODO do pobrania >>> Rodo-universalne <<<

i podpisanej przez opiekuna prawnego.

KATEGORIE:
prace będą oceniane w następujących kategoriach:

– prace płaskie: przedszkola + klasy I – III SP
– prace płaskie: klasy IV i wyżej
– prace przestrzenne: przedszkola + klasy I – III SP
– prace przestrzenne: klasy IV i wyżej

Prace muszą być wykonane samodzielnie. Wszystkie prace powinny być wykonane starannie i estetycznie. Prace zostaną oceniane przez Komisję konkursową zgodnie z następującymi kryteriami:

a) oryginalność,
b) estetyka i staranność wykonania,
c) pomysłowość,
d) zgodność z tematyką konkursu.

TERMIN SKŁADANIA PRAC: prace należy składać, w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2023 r., do godziny 15:00, w sekretariacie bądź przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Lubartowski Ośrodek Kultury, ul. Rynek II 1, 21-100 Lubartów.

ROZSTRZYGNIĘCIE: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30 marca na stronie www.loklubartow.pl.
Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się o godzinie 10:00 we wtorek 4 kwietnia 2023 r w sali widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury

UWAGA: Prace konkursowe nie są zwracane. Formy przestrzenne: stroiki, pisanki przekazane zostaną do Domu Pomocy dla Dorosłych Zgromadzenia sióstr Felicjanek w Jadwinowie

 

Zuzanna Puchacz – SP nr 1 w Lubartowie

 

 

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977