„Mój wymarzony LOK” – uwaga konkurs !!!

„Mój wymarzony LOK” – uwaga konkurs !!!

4 stycznia 2023

REGULAMIN

konkursu plastycznego pn. „Mój wymarzony LOK”

ORGANIZATOR: Lubartowski Ośrodek Kultury

CEL:

– promowanie młodych talentów

– wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych

– rozwijanie kreatywności i pomysłowości

– doskonalenie umiejętności plastycznych i sprawności manualnej

– poznanie potrzeb najmłodszych odbiorców oferty Lubartowskiego Ośrodka Kultury

WARUNKI UDZIAŁU:

dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu lubartowskiego

format i technika prac: prace płaskie wykonane dowolną techniką plastyczną

opis prac: prace należy opisać na odwrocie DRUKOWANYMI LITERAMI – imię i nazwisko, wiek, szkoła, nauczyciel/instruktor/opiekun, telefon.

każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża jednocześnie zgodę na publikację swojego wizerunku i danych osobowych w mediach oraz na stronach internetowych do celów promocyjnych i reklamowych bez roszczeń finansowych z tym związanych oraz obowiązkowo dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty RODO do pobrania >>> Rodo-universalne <<<

i podpisanej przez opiekuna prawnego.


KATEGORIE:
prace będą oceniane w następujących kategoriach:
– przedszkola

– klasy I – III SP
– klasy IV i wyżej SP

Prace muszą być wykonane samodzielnie. Wszystkie prace powinny być wykonane starannie i estetycznie. Prace zostaną oceniane przez Komisję konkursową zgodnie z następującymi kryteriami:

a) oryginalność,

b) estetyka i staranność wykonania,

c) pomysłowość,

d) zgodność z tematyką konkursu.

TERMIN SKŁADANIA PRAC: prace należy składać, w nieprzekraczalnym terminie do 16 stycznia 2022 r., do godziny 15:00, w sekretariacie LOK bądź przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Lubartowski Ośrodek Kultury, ul. Rynek II 1, 21-100 Lubartów.

ROZSTRZYGNIĘCIE: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 22 stycznia, w trakcie koncertu z okazji Dnia Babci i Dziadka (sala widowiskowa LOK, godz. 13:00).

UWAGA: Prace konkursowe nie są zwracane.

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977