MISJA LUBARTOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

MISJA LUBARTOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Jesteśmy po to, aby umożliwiać lokalnej społeczności odkrywanie i zaspokajanie potrzeb w dziedzinie kultury i rozrywki oraz by stwarzać możliwości samorealizacji i edukacji kulturalnej poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.

Jesteśmy po to, aby wspomagać rozwój uczestnika zajęć, jego zdolności, talentów, upodobań, uzdolnień, pasji twórczych oraz stwarzanie okazji do ujawniania się ukrytych możliwości i umiejętności. Podstawą naszych działań jest przekonanie, że każdy człowiek jest osobą o ogromnym potencjale rozwojowym, którego warto i należy wspierać.

Jesteśmy po to, aby dążyć do stworzenia centrum kultury posiadającego zaangażowaną, kompetentną i kreatywną kadrę oraz nowoczesną bazę lokalową, które reaguje na potrzeby mieszkańców atrakcyjną i zróżnicowaną ofertą artystyczną, a także aktywnie uczestniczy w życiu miasta i jest otwarte na współpracę i partnerstwo.