Wielkanocne tradycje i obyczaje

Wielkanocne tradycje i obyczaje

18 marca 2022

REGULAMIN

konkursu plastycznego pn. „Wielkanocne tradycje i obyczaje”


KONKURS: plastyczny

TYTUŁ: „Wielkanocne tradycje i obyczaje”

ORGANIZATOR: Lubartowski Ośrodek Kultury

CEL:

– kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych

– promowanie młodych talentów

– wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych

– rozwijanie kreatywności i pomysłowości

– doskonalenie umiejętności plastycznych i sprawności manualnej

WARUNKI UDZIAŁU:

dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich z terenu powiatu lubartowskiego oraz dzieci ukraińskich przebywających na terenie powiatu lubartowskiego

format i technika prac: prace płaskie oraz przestrzenne – stroiki, pisanki, koszyczki, itp.

opis prac: prace należy opisać na odwrocie DRUKOWANYMI LITERAMI – imię i nazwisko, wiek, szkoła, nauczyciel/instruktor/opiekun, telefon. W przypadku kategorii rodzinnej należy dopisać tę informację.

każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża jednocześnie zgodę na publikację swojego wizerunku i danych osobowych w mediach oraz na stronach internetowych do celów promocyjnych i reklamowych bez roszczeń finansowych z tym związanych oraz obowiązkowo dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty RODO do pobrania >>> Rodo-universalne <<<

i podpisanej przez opiekuna prawnego.


KATEGORIE:
prace będą oceniane w następujących kategoriach:


– prace płaskie: przedszkola + klasy I – III SP
– prace płaskie: klasy IV i wyżej
– prace przestrzenne: przedszkola + klasy I – III SP
– prace przestrzenne: klasy IV i wyżej

– prace przestrzenne: kategoria rodzinna

Prace, prócz kategorii rodzinnej, muszą być wykonane samodzielnie. Wszystkie prace powinny być wykonane starannie i estetycznie.

Prace zostaną oceniane przez Komisję konkursową zgodnie z następującymi kryteriami:

a) oryginalność,

b) estetyka i staranność wykonania,

c) pomysłowość,

d) zgodność z tematyką konkursu.

TERMIN SKŁADANIA PRAC: prace należy składać, w nieprzekraczalnym terminie do 04 kwietnia 2022 r., do godziny 15:00, w sekretariacie bądź przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Lubartowski Ośrodek Kultury, ul. Rynek II 1, 21-100 Lubartów.

ROZSTRZYGNIĘCIE: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 08 kwietnia na stronie www.loklubartow.pl

UWAGA: Prace konkursowe nie są zwracane. Formy przestrzenne: stroiki, pisanki przekazane zostaną do Domu Pomocy dla Dorosłych Zgromadzenia sióstr Felicjanek
w Jadwinowie oraz wykorzystane jako cegiełki na wsparcie działania naszej świetlicy dla uchodźców z Ukrainy.

REGULAMIN

konkursu plastycznego pn. „Wielkanocne tradycje i obyczaje”

KONKURS: plastyczny

TYTUŁ: „Wielkanocne tradycje i obyczaje”

ORGANIZATOR: Lubartowski Ośrodek Kultury

CEL:

– kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych

– promowanie młodych talentów

– wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych

– rozwijanie kreatywności i pomysłowości

– doskonalenie umiejętności plastycznych i sprawności manualnej

WARUNKI UDZIAŁU:

dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich z terenu powiatu lubartowskiego oraz dzieci ukraińskich przebywających na terenie powiatu lubartowskiego

format i technika prac: prace płaskie oraz przestrzenne – stroiki, pisanki, koszyczki, itp.

opis prac: prace należy opisać na odwrocie DRUKOWANYMI LITERAMI – imię i nazwisko, wiek, szkoła, nauczyciel/instruktor/opiekun, telefon. W przypadku kategorii rodzinnej należy dopisać tę informację.

każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża jednocześnie zgodę na publikację swojego wizerunku i danych osobowych w mediach oraz na stronach internetowych do celów promocyjnych i reklamowych bez roszczeń finansowych z tym związanych oraz obowiązkowo dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty RODO do pobrania >>> Rodo-universalne <<<

i podpisanej przez opiekuna prawnego.


KATEGORIE:
prace będą oceniane w następujących kategoriach:


– prace płaskie: przedszkola + klasy I – III SP
– prace płaskie: klasy IV i wyżej
– prace przestrzenne: przedszkola + klasy I – III SP
– prace przestrzenne: klasy IV i wyżej

– prace przestrzenne: kategoria rodzinna

Prace, prócz kategorii rodzinnej, muszą być wykonane samodzielnie. Wszystkie prace powinny być wykonane starannie i estetycznie.

Prace zostaną oceniane przez Komisję konkursową zgodnie z następującymi kryteriami:

a) oryginalność,

b) estetyka i staranność wykonania,

c) pomysłowość,

d) zgodność z tematyką konkursu.

TERMIN SKŁADANIA PRAC: prace należy składać, w nieprzekraczalnym terminie do 04 kwietnia 2022 r., do godziny 15:00, w sekretariacie bądź przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Lubartowski Ośrodek Kultury, ul. Rynek II 1, 21-100 Lubartów.

ROZSTRZYGNIĘCIE: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 08 kwietnia na stronie www.loklubartow.pl

UWAGA: Prace konkursowe nie są zwracane. Formy przestrzenne: stroiki, pisanki przekazane zostaną do Domu Pomocy dla Dorosłych Zgromadzenia sióstr Felicjanek
w Jadwinowie oraz wykorzystane jako cegiełki na wsparcie działania naszej świetlicy dla uchodźców z Ukrainy.

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977