„Wielkanocne tradycje i obyczaje” – zapraszamy do udziału w konkursie

„Wielkanocne tradycje i obyczaje” – zapraszamy do udziału w konkursie

9 marca 2021

Lubartowski Ośrodek Kultury ogłasza konkurs plastyczny: „Wielkanocne tradycje i obyczaje”
REGULAMIN

KONKURS: plastyczny

TYTUŁ: „Wielkanocne tradycje i obyczaje”

ORGANIZATOR: Lubartowski Ośrodek Kultury

CEL:

– kultywowanie tradycji chrześcijańskiej

– promowanie młodych talentów

– wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych

WARUNKI UDZIAŁU:

– dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich z terenu miasta i powiatu lubartowskiego

– format i technika prac: prace malarskie i inne (format A3 i A4) oraz przestrzenne – stroiki, pisanki, koszyczki etc.

– opis prac: DRUKOWANYMI LITERAMI na odwrocie – imię i nazwisko, wiek, szkoła,

nauczyciel/instruktor/opiekun/telefon.

– każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża jednocześnie zgodę na publikację swojego wizerunku i danych osobowych w mediach oraz na stronach internetowych do celów promocyjnych i reklamowych bez roszczeń finansowych z tym związanych oraz obowiązkowo dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty RODO do pobrania >>> Rodo-universalne<<<< i podpisanej przez opiekuna prawnego
KATEGORIE:
prace będą oceniane w czterech kategoriach:
– prace płaskie: przedszkola + klasy I – III SP
– prace płaskie: klasy IV i wyżej
– prace przestrzenne: przedszkola + klasy I – III SP
– prace przestrzenne: klasy IV i wyżej

Ochrona danych osobowych:

Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w zgłoszeniu. Administratorem danych osobowych uczestników jest Lubartowski Ośrodek Kultury. Celem przetwarzania danych osobowych (imię, nazwisko, szkoła) jest przeprowadzenie konkursu, wyłonienie jego zwycięzców, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w konkursie. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się przez okres potrzebny do realizacji wszystkich etapów konkursu, a następnie będą one przechowywane przez okres ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami przez Lubartowski Ośrodek Kultury. Dane nie będą podlegały profilowaniu. W razie potrzeby lub wątpliwości w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy skontaktować się z Lubartowskim Ośrodkiem Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym z konkursem. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących w nim udział. Zgodnie z obowiązującym prawem Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie (np. wykonywanie zdjęć i filmów podczas wydarzenia, a następnie ich zamieszczanie w Internecie) bez uzgodnienia z Organizatorem wizerunków uczestników konkursu.

TERMIN SKŁADANIA PRAC: w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2021 r. do godziny 15:00 do sekretariatu LOK. Prace można przesyłać również pocztą tradycyjną na adres LOK

MIEJSCE: Lubartowski Ośrodku Kultury, Rynek II 1 21-100 Lubartów

ROZSTRZYGNIĘCIE: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26 marca o godzinie 12:00 na www.loklubartow.pl oraz na profilu FB

UWAGI: Prac konkursowych nie zwracamy. Formy przestrzenne: stroiki, pisanki przekazane zostaną do Domu Pomocy dla Dorosłych Zgromadzenia sióstr Felicjanek w Jadwinowie

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977