Muzyka Świata – Lydie Kotlinski

Muzyka Świata – Lydie Kotlinski

14 września 2020

Zajęcia jest dla wszystkich zainteresowanych śpiewem, z wieku 16 do 80 lat. Można dołączyć w trakcie sezonu. Ćwiczenie są skoncentrowane na polifonicznej pieśni a capella. Praca nad rozwojem umiejętności wokalnych, na którą składają się: – ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy; – ćwiczenia oddechowo-ruchowe uświadamiające związek pomiędzy oddechem, postawą, pracą mięśni i ich rolą w procesie śpiewania; – ćwiczenia z emisji głosu; połączenie ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i wokalnych; – praca nad poczuciem rytmu; – ćwiczenia polifoniczne (na dwa lub trzy głosy); – zapoznanie się z afrykańskim rodzajem pieśni „zawołań i odpowiedzi”; – ćwiczenia związane z poszukiwaniem różnych brzmień głosu; – praca nad interpretacją; – praca nad akceptacją swojego głosu oraz odnalezieniem się w roli solisty; – ćwiczenia z improwizacji, w oparciu o rytm, harmonię i melodię.

W środę 17:00-20:00

Opłata miesięczna: 60 zł

Płatność do 10 każdego dnia miesiąca na konto Lubartowskiego Ośrodka Kultury lub w kasie

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977