Zapraszamy na Memoriał Ryszarda Czermińskiego

Zapraszamy na Memoriał Ryszarda Czermińskiego

26 września 2022
XXI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR LUBARTOWSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW
Memoriał Ryszarda Czermińskiego
Lubartów 1.10.2022 (sobota)
Wydarzenie: „Lubartów Miastem Szachistów – XXI Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Lubartowskich Przedsiębiorców – Memoriał Ryszarda Czermińskiego” jest współfinansowane
z środków promocji Gminy Miasta Lubartów.
1. Organizatorzy:
– Lubartowski Uczniowski Klub Sportowy
– Lubartowski Ośrodek Kultury
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie
Koordynatorzy turnieju: Piotr Opolski, Tomasz Drozd, Łukasz Domański i Piotr Raczyński
Sędzia główny zawodów: Andrzej Sykuła
2. Termin i miejsce: 1 października 2022 r. /sobota/, Sala widowiskowa Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Cicha 6
Rozpoczęcie turnieju: godzina 10:00.
Zakończenie turnieju: godzina 17:20
3. Zapisy: do 21 września do godz. 20:00. Limit miejsc: 100 – decyduje kolejność zgłoszeń
4. Wpisowe: dla osób rejestrujących się poprzez w/w stronę do środy 20 września do godz. 20:00:
a) juniorzy do lat 10 – 40 zł;
b) juniorzy do lat 14, seniorzy powyżej 65 lat, osoby niepełnosprawne – 50 zł;
c) pozostali – 60 zł.
Wpisowe zawiera opłaty do FIDE – (turniej zgłoszony do oceny międzynarodowej)
(Arcymistrzowie zwolnieni z wpisowego)
Gwarancją wzięcia udziału w turnieju jest zarejestrowanie się poprzez:
[email protected] lub telefonicznie pod numerem 509845922 oraz dokonanie wpłaty
darowizny na rzecz organizacji turnieju
(z dopiskiem: darowizna na MTSZ2022: nazwisko, imię
na konto LUKS Lubartów:
94 8707 0006 0029 0629 2000 0001
Darowizna nie podlega zwrotowi.
kopię wpłaty należy przesłać na [email protected]
UWAGA: Osoby, które nie zarejestrują się w terminie płacą wpisowe podwyższone o 10 zł
6. System rozgrywek tempo gry:
– turniej otwarty (OPEN)
– szachy szybkie 10′ + 5″ zegary elektroniczne
– system szwajcarski – 9 rund,
– kojarzenia komputerowe.
– zakaz proponowania remisu przed 30 posunieciem
7. Nagrody finansowe gwarantowane:
OPEN:
I miejsce – puchar + 1000 zł – sponsor – WiB Wycieczki – Biuro Turystyczne
II miejsca – puchar + 700 zł – sponsor – Bank Spółdzielczy w Lubartowie
III miejsce – puchar + 600 zł – sponsor – SOLBET Lubartów S.A.
IV miejsce – 500 zł – sponsor – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie
V miejsce – 300 zł  – sponsor – Społem  Lubartów Sp.z.o.o
VI miejsce – 100 zł – sponsor – Sklep DAMEKS
VII miejsce – 60 zł
I miejsce dla najlepszej kobiety: puchar + 300 zł – sponsor Przewodniczący Rady Powiatu Lubartowskiego – Pan Tomasz Marzęda
Najlepszy zawodnik z powiatu lubartowskiego – 300 zł – Sponsor VIP Sp. J – Materiały Budowlane
Nagrody wyżej wymienione łączą się
Turniej będzie klasyfikowany także w grupach wiekowych z podziałem na płeć:
chłopcy do lat 10, do lat 14, do lat 21
dziewczęta do lat 10, do lat 14, do lat 21
Nagrody w w.w grupach wiekowych:
– puchary i nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii,
– dla miejsc IV – VI w każdej z ww. kategorii nagrody książkowe
dyplomy za 10 miejsc w każdej kategorii.
Dodatkowe nagrody specjalne:
Nagroda dla najlepszego zawodnika LUKS Lubartów / nie łączy się z najlepszym zawodnikiem powiatu/ – 200 zł ufundowana przez Prezesa LUKS Lubartów – Łukasza Domańskiego
– Losowanie nagród wśród wszystkich uczestników na zakończenie turnieju
– Upominki, niespodzianki
8. Ocena wyników:
– suma zdobytych punktów (za wygraną partię 1 pkt, remis 1/2 pkt, przegraną 0 pkt), a w przypadku jej równości punktacja pomocnicza w kolejności:
– wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku)
– wartościowanie pełne Buchholza
– wartościowanie progresywne
– liczba zwycięstw
Dodatkowo:
– wynik bezpośredniej partii między zawodnikami
– większy średni ranking przeciwników
9. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Kontakt: Piotr Opolski 509 845 922;
historia OTS http://www.szachy.loklubartow.pl
fanpage: www.facebook.com/SzachyLuksLubartow
Organizator zapewnia gorący obiad dla wszystkich zawodników
10. Ochrona danych osobowych
Zgłoszenie do udziału w Turnieju oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w zgłoszeniu.
Administratorem danych osobowych uczestników Turnieju jest Lubartowski Uczniowski Klub Sportowy.
Celem przetwarzania danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia zawodnika) jest przeprowadzenie Turnieju, wyłonienie jego zwycięzców, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Turnieju.
Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się przez okres potrzebny do realizacji wszystkich etapów Turnieju, a następnie będą one przechowywane przez okres ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami przez Organizatora, PZSzach i FIDE.
Dane nie będą podlegały profilowaniu. Dane będą przekazywane:
– do programu chessarbiter (imię, nazwisko, data urodzenia)
– PZSzach, FIDE (imię, nazwisko, data urodzenia)
– Imię nazwisko, wizerunek – facebook, prasa, telewizja, strony internetowe
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz danych swoich dzieci, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoby których dane dotyczą, mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa.
W razie potrzeby lub wątpliwości w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy skontaktować się z Lubartowskim Uczniowskim Klubem Sportowym.
Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym Turniejem.
Uczestnictwo w Turnieju jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących w nim udział.
Zgodnie z obowiązującym prawem Organizator Turnieju nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie (np. wykonywanie zdjęć i filmów podczas Turnieju, a następnie ich zamieszczanie w Internecie) bez uzgodnienia z Organizatorem wizerunków uczestników Turnieju i innych osób przebywających na sali gry.
Z uwagi na panujące obostrzenia epidemiczne liczba uczestników jest ograniczona, a cała impreza odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad dystansu i rygoru sanitarnego.
AKTUALNI SPONSORZY:
– Gmina Miasto Lubartów,
– MOSiR Lubartów
– Lubartowski Ośrodek Kultury
– LUKS Lubartów
– Przewodniczący Rady Powiatu Lubartowskiego – Pan Tomasz Marzęda
– Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie
– Sklep DAMEKS
– Melmak – Agencja Marketingu i Reklamy
– Teekanne Polska Sp. z.o.o
– Savio
– 3 P Center
– Mokopico
– Biuro Rachunkowe Luke Design
– eXc mobile
– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie
– Społem Lubartów Sp z.o.o
– SOLBET Lubartów
– Bank Spółdzielczy w Lubartowie
– Przedsiębiorstwo Energatyki Cieplnej w Lubartowie
– WiB Wycieczki
– Wydawnictwo RM
-VIP Lubartów
– Design Group
– Magazyn „Programista Junior”
Patroni medialni:
Telewizja Polska
Radio Lublin
Dwutygodnik Lubartowiak,
Portal www.lubartow24.pl,
Telewizja Lubartów
Telewizja Kanał „S”
Panorama Szachowa
WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW KRÓLEWSKIEJ GRY SERDECZNIE ZAPRASZAMY
aktualne informacje o nagrodach specjalnych i sponsorach na www.facebook.com/szachy.lubartow
logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977