Konkurs plastyczny – „Baśnie i legendy”

Konkurs plastyczny – „Baśnie i legendy”

2 lutego 2023

Przed nami kolejna edycja konkursu plastycznego pn. „Baśnie i Legendy”. Wszystkie dzieci oraz młodzież, z powiatu lubartowskiego, zapraszamy do uwolnienia wyobraźni i przygotowania pracy nawiązującej do ulubionych postaci z baśni, bajek oraz legend.

Termin nadsyłania prac: 28.02.2023 r.
Rozstrzygnięcie: 06.03.2023 r.

 

Regulamin konkursu plastycznego: „Baśnie i Legendy”

 

KONKURS: plastyczny

TYTUŁ: „Baśnie i Legendy”

ORGANIZATOR: Lubartowski Ośrodek Kultury

CEL:

– zainteresowanie i przypomnienie jego uczestnikom ulubionych postaci z baśni, bajek i legend,

– rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży,

– promowanie młodych talentów.

WARUNKI UDZIAŁU:

 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkoli z terenu powiatu lubartowskiego. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu. Pracę uczestnik wykonuje indywidualnie i samodzielnie.

Prace należy dostarczyć w terminie do 28.02.2023 r., do sekretariatu Lubartowskiego Ośrodka Kultury, Rynek II 1. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
a) Prace płaskie – rysunek, szkic, pastele, farby, wyklejanka, kolaż
b) Formy przestrzenne
oraz
w trzech kategoriach wiekowych:
– przedszkola
– klasy I – III SP
– klasy IV i wyżej

Prace należy podpisać na odwrocie, drukowanymi literami:
imię i nazwisko, wiek, szkoła/przedszkole, nauczyciel/instruktor/opiekun, telefon

Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i danych osobowych w mediach oraz na stronach internetowych do celów promocyjnych i reklamowych bez roszczeń finansowych z tym związanych. Do pracy należy dołączyć zgodę – zgłoszenie do udziału w Konkursie: pobierz tu >>>>>RODO<<<<<

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.loklubartow.pl w dniu 06 marca 2023 r. wraz z podaniem terminu odbioru nagród i dyplomów.

UWAGA:

– prace konkursowe nie są zwracane,

– nagrody należy odebrać do 2 tygodni od podania terminu ich wręczania.

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977