Wiosenny konkurs plastyczny „Moja Kolorowa Majówka”

Wiosenny konkurs plastyczny „Moja Kolorowa Majówka”

8 maja 2023

Zapraszamy przedszkolaków oraz szkoły podstawowe z miasta Lubartów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Moja Kolorowa Majówka”

Co należy zrobić?

Narysuj, jak chciał/chciałabyś, żeby wyglądał Twój wymarzony majówkowy wyjazd. A może za Tobą już jakaś ciekawa podróż, którą chętnie nam przedstawisz za pomocą np. kredek, flamastrów czy farb.

Czekamy na wasze zgłoszenia!! Prace konkursowe prosimy składać w terminie do 22.05.2023r.

Na laureatów czekają nagrody ufundowane przez naszego książkowego partnera firmy BookSale.pl

Regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU „MOJA KOLOROWA MAJÓWKA”

ORGANIZATOR: Lubartowski Ośrodek Kultury

CEL:

 • promowanie młodych talentów

 • wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych

 • rozwijanie kreatywności i pomysłowości dzieci w wieku przedszkolnym i podstawowym

 • doskonalenie umiejętności plastycznych i sprawności manualnej

 • poznanie potrzeb najmłodszych odbiorców Lubartowskiego Ośrodka Kultury

WARUNKI UDZIAŁU:

 • dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z miasta Lubartów

 • forma i technika prac: prace płaskie wykonane dowolną techniką plastyczną

 • opis prac: prace należy opisać na odwrocie DRUKOWANYMI LITERAMI – imię i nazwisko, wiek, szkoła, nauczyciel/opiekun, telefon

 • każdy uczestnik konkursu wyraża jednocześnie zgodę na publikację swojego wizerunku i danych osobowych w mediach oraz na stronach internetowych do celów promocyjnych i reklamowych bez roszczeń finansowych z tym związanych oraz obowiązkowo dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty RODO do pobrania na stronie:

KATEGORIE WIEKOWE:

 1. Przedszkola

 2. klasy I -III SP

 3. klasy IV i wyżej SP

Prace muszą być wykonane samodzielnie. Wszystkie prace powinny być staranne i estetyczne. Prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową zgodnie z następującymi kryteriami:

a) oryginalność

b) pomysłowość

c) technika plastyczna

d) zgodność z tematyką konkursu.

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Prace należy składać, w terminie do 22.05.2023r., do godz. 15:00, w sekretariacie LOK, bądź przesyłać je pocztą tradycyjną na adres: Lubartowski Ośrodek Kultury, ul. Rynek II 1, 21-100 Lubartów.

ROZSTRZYGNIĘCIE:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 29 maja 2023r., na stronie internetowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się 30 maja 2023r. (wtorek) w LOK.

UWAGA:

Prace konkursowe nie będą zwracane.

Proszę wypełnić zgodę RODO i załączyć wraz z pracą:

Rodo_LOK

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977