Galeria Trzech Obrazów

Galeria Trzech Obrazów

27 stycznia 2021

Lubartowski Ośrodek Kultury wychodzi z propozycją dla plastyków i fotografików nowej formy prezentacji prac. W holu naszego ośrodka, który również pełni funkcje reprezentacyjne, będziemy od 10 lutego 2021 roku eksponować dokonania autorów związanych z Lubartowem. Ekspozycja będzie aktualizowana co 6 tygodni. Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny w każdą środę od. godz. 9 – 15. Nasz adres: Lubartowski Ośrodek Kultury ul. Rynek II 1, 21-100 Lubartów tel. 81 855 22 42. Lubartowski Ośrodek Kultury oczekuje od pełnoletnich autorów trzech prac, wykonanych dowolną techniką, oryginalnych, to znaczy wykonanych samodzielnie, najlepiej oprawionych, w formacie minimum 50 cm X 70 cm.
Zestaw prac prosimy opatrzyć imieniem i nazwiskiem. Ponadto należy dołączyć krótką notę o sobie, która będzie wykorzystana w mediach papierowych, elektronicznych i na okolicznościowym plakacie. W najbliższym czasie zaprezentujemy dokonania plastyczne Katarzyny Lenarciak, Piotra Kopcia i „Pożegnanie karnawału 2021” Marka Danielkiewicza. Jednocześnie informujemy, że Galeria Trzech Obrazów nie ma charakteru komercyjnego.
Organizator LOK

 

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977