Gambit Królowej – turniej szachowy /bez udziału publiczności/

Gambit Królowej – turniej szachowy /bez udziału publiczności/

9 grudnia 2020
Regulamin turnieju tematycznego:
GAMBIT KRÓLOWEJ

 LIMIT MIEJSC – 50 osób

Turniej zgłoszony do międzynarodowej oceny rankingowej FIDE
1. Cel
− popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród młodzieży;
− wzrost zainteresowania szachami w środowisku lokalnym
− możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowych oraz rankingu międzynarodowego FIDE
2. Organizator
LUKS Lubartów
3. Współorganizatorzy
– Lubartowski Ośrodek Kultury
– Miasto Lubartów
4. Termin
Sobota 12 grudnia 2020 r., godzina 10.00
5. Miejsce rozgrywek
Lubartowski Ośrodek Kultury
6. System rozgrywek i tempo gry
−  systemem szwajcarski na dystansie 7 rund;
− tempo: P’30
7. Zgłoszenia i opłaty
Zgłoszenia do dnia 11.12.2020 r. on-line: na stronie chessarbiter.com lub telefonicznie 509845922 Opłata startowa: 10 zł (płatne w dniu zawodów), w tym opłata rankingowa FIDE.
8. Kategorie wiekowe
do lat 8, 10, 14 i OPEN
9. Punktacja i ocena wyników
wygrana – 1p; remis – 0,5 p, przegrana – 0 p.
O wygranej w przypadku równej ilości punktów decyduje punktacja dodatkowa:
– wartościowanie średnie Buchholza;
– wartościowanie pełne Buchholza;
– liczba zwycięstw;
– progress;
–  wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami.
10. Sędziowanie
− sędzia główny: Piotr Opolski
− w turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks
Szachowy PZSzach;
− kojarzenie komputerowe;
− prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego głównego;
− decyzje sędziego głównego są ostateczne.
11. Nagrody
Za I-III miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych – pamiątkowe puchary oraz upominki / w kategorii OPEN książki „Gambit Królowej” Dyplomy dla wszystkich uczestników zgłoszonych w terminie.
12. Program zawodów
− godz. 9.30 – 9:45 – potwierdzenie przez zawodników udziału w turnieju;
− godz. 10.00 – otwarcie turnieju / rundy I – VII
− godz. 17.00 – planowane zakończenie turnieju.
13. Warunki sanitarne
W związku z panującą pandemią organizator przeprowadzi zawody zgodnie z wytycznymi  Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia,
Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Szachowego w zakresie zasad zachowania bezpieczeństwa. Zawody odbywają się bez udziału publiczności.
Zawodnicy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia tzw „covidowego”/ dostępne na miejscu/ W strefie gry podczas turnieju mogą przebywać wyłącznie zawodnicy oraz sędzia.
14. Ochrona danych osobowych: zgłoszenie do udziału w turnieju oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych podanych w zgłoszeniu; Administratorem danych osobowych uczestników turnieju jest PZszach
Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym turniejem; uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów
multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących w nim udział; zgodnie z obowiązującym prawem Organizator Turnieju nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie (np. wykonywanie zdjęć i filmów podczas turnieju, a następnie ich zamieszczanie w Internecie) bez uzgodnienia z Organizatorem wizerunków uczestników turnieju i innych osób przebywających na sali gry.
15. Postanowienia końcowe
− koszty organizacyjne związane z turniejem pokrywa organizator, koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają zawodnicy;
− opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubów, we współpracy z organizatorem;
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Wydarzenie współfinansowane z środków Gminy Miasta Lubartów

UWAGA!
W turnieju nie jest wymagane  rozpoczynanie ruchami  Gambitu  Królowej /
hetmańskiego/– 1d4 d5 2c4… Jest to jedynie popularyzacja debiutu.

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977