Konkursu na projekt gry planszowej pn. „Moja pierwsza planszówka”

Konkursu na projekt gry planszowej pn. „Moja pierwsza planszówka”

12 stycznia 2021

Regulamin konkursu na projekt gry planszowej
pn. „Moja pierwsza planszówka”

I. TEMAT KONKURSU

Własnoręczne wykonanie projektu gry planszowej przeznaczonej do wspólnego, rodzinnego grania.

II. ORGANIZATORZY

Lubartowski Ośrodek Kultury

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkód podstawowych.

2. Zadaniem uczestników jest własnoręczne przygotowanie gry planszowej, łatwej do wykonania w domu.

3. Gry mogą być wykonane dowolną techniką.

4. Projekty nie mogą być wcześniej publikowane.

5. Pakiet do gry musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do jej rozegrania w warunkach domowych, pozwalające na praktyczne przeprowadzenie rozgrywek.

6. Do gry musi być dołączony jej krótki opis oraz instrukcja.

7. Dołączona do gry instrukcja powinna być prosta i zrozumiała dla wszystkich i powinna precyzować:

a) cel gry

b) początek rozgrywki

c) przebieg gry, w tym poruszanie się po planszy

d) opis pól specjalnych, jeśli istnieją

d) zakończenie gry

8. Projekt musi być wykonany w formie planszy, w dowolnej technice wraz z opracowaniem elementów składowych (tj. plansza, pionki/żetony/figury/karty, itd.);

9. Przewidywany czas jednej rozgrywki powinien wynosić min. 20 minut.

10. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

11. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę RODO.

IV. NAGRODY

1. Zwycięski projekt zostanie nagrodzony grą planszową oraz dyplomem. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.

2. Ponadto projekt zwycięskiej gry zostanie wykorzystany podczas spotkań z grami planszowymi, które odbywają się w Lubartowskim Ośrodku Kultury.

V. MIEJSCE I TERMIN NADSYŁANIA PRAC

Czas na wykonanie zadania wynosi 48 godzin od momentu ogłoszenia konkursu na profilu FB Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Uczestnik przesyła dwa zdjęcia: dobrej jakości skan bądź fotografię całej gry planszowej oraz osobno instrukcji, a także swój wizerunek wraz z pracą. Zdjęcia należy przesłać na adres: [email protected] W tytule e-maila należy podać nazwę konkursu oraz imię i nazwisko. Należy dołączyć fotokopię zgody RODO do pobrania ze strony www.loklubartow.pl / RODO-UNIVERSAL.pdf (loklubartow.pl)

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Zgłoszone projekty gier będą oceniane przez Jury Konkursu.

2. Kryteria oceny prac:

a) poprawność merytoryczna

b) estetyka i samodzielność wykonania

c) kreatywność, interaktywność gry

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi: 15.01.2021 r.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury.

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977