Zapraszamy do konkursu plastycznego: „Baśnie i Legendy”

Zapraszamy do konkursu plastycznego: „Baśnie i Legendy”

8 lutego 2021

Konkurs z nagrodami!

Przed nami kolejna edycja konkursu plastycznego pn. „Baśnie i Legendy”. Wszystkie dzieci oraz młodzież, z powiatu lubartowskiego, zapraszamy do uwolnienia wyobraźni i przygotowania pracy nawiązującej do ulubionych postaci z baśni, bajek oraz legend.

Termin nadsyłania prac: 28.02.2021 r.
Rozstrzygnięcie: 04.03.2021 r.

Regulamin konkursu plastycznego: „Baśnie i Legendy”

KONKURS: plastyczny

TYTUŁ: „Baśnie i Legendy”

ORGANIZATOR: Lubartowski Ośrodek Kultury

CEL:

– zainteresowanie i przypomnienie jego uczestnikom ulubionych postaci z baśni, bajek i legend,

– rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży.


WARUNKI UDZIAŁU:

Konkurs przeznaczony dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkoli z terenu powiatu lubartowskiego. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu. Pracę uczeń wykonuje indywidualnie i samodzielnie.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

a) Prace płaskie – rysunek, szkic, pastele, farby, wyklejanka, kolaż
b) Formy przestrzenne

Uczestnik przesyła dwa zdjęcia: skan lub fotografię wykonanej pracy oraz swój wizerunek razem z pracą. Zdjęcia należy przesłać na adres: [email protected] 

W tytule e-mail należy podać: imię, nazwisko ucznia, klasę oraz szkołę/przedszkole, do którego uczęszcza. Prace należy przesłać do dnia 28 lutego 2021 r.  Należy również dołączyć fotokopię zgody pobierz tu >>>>>RODO<<<<<
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.loklubartow.pl w dniu 4 marca wraz z podaniem terminu odbioru nagród i dyplomów.

Serdecznie zapraszamy do udziału!
Organizatorzy konkursu

 

 

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977