Zapraszamy do udziału w wakacyjnym konkursie plastycznym

Zapraszamy do udziału w wakacyjnym konkursie plastycznym

7 lipca 2022

REGULAMIN

konkursu plastycznego pn. „Szachy – królewska gra”

 

KONKURS: plastyczny

TYTUŁ: „Szachy – królewska gra”

ORGANIZATOR: LUKS Lubartów oraz Lubartowski Ośrodek Kultury

CEL:
– promocja szachów
– promowanie młodych talentów
– wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych
– rozwijanie kreatywności i pomysłowości
– doskonalenie umiejętności plastycznych i sprawności manualnej

WARUNKI UDZIAŁU:
– dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich
– format i technika prac: prace płaskie – format A4
– opis prac: prace należy opisać na odwrocie DRUKOWANYMI LITERAMI – imię i nazwisko, wiek, szkoła, nauczyciel/instruktor/opiekun, telefon.
– każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża jednocześnie zgodę na publikację swojego wizerunku i danych osobowych w mediach oraz na stronach internetowych do celów promocyjnych i reklamowych bez roszczeń finansowych z tym związanych oraz obowiązkowo dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty RODO do pobrania >>> https://loklubartow.pl/wp-content/uploads/2021/02/Rodo-universalne-1.pdf <<< i podpisanej przez opiekuna prawnego.

KATEGORIE:

prace będą oceniane w następujących kategoriach:
– dzieci do lat 10
– dzieci i młodzież od lat 11 do 18

NAGRODY:

Dla miejsc I-III w każdej z kategorii m.in. nagrody książkowe oraz dyplomy.

Prace muszą nawiązywać do tematyki szachowej. Może to być np. pojedynek szachowy, szachy na co dzień, szachy w moim otoczeniu, itp.

Prace muszą być wykonane samodzielnie. Wszystkie prace powinny być wykonane starannie i estetycznie.

Prace zostaną oceniane przez Komisję konkursową zgodnie z następującymi kryteriami:
a) oryginalność,
b) estetyka i staranność wykonania,
c) pomysłowość,
d) zgodność z tematyką konkursu.

TERMIN SKŁADANIA PRAC: prace należy składać, w nieprzekraczalnym terminie do 13 lipca 2022 r., do godziny 15:00, w sekretariacie bądź przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Lubartowski Ośrodek Kultury, ul. Rynek II 1, 21-100 Lubartów.

ROZSTRZYGNIĘCIE: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 16 lipca o godzinie 10:00 podczas otwarcia MIĘDZYNARODOWEGO DNIA SZACHÓW na Rynku II w Lubartowie przed siedzibą Lubartowskiego Ośrodka Kultury, ul. Rynek II 1

 

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977