Rusza druga edycja Tanecznej Szkoły

Rusza druga edycja Tanecznej Szkoły

10 stycznia 2022

Regulamin wydarzenia

pn. / edycja II

Zajęcia skierowane są do grup przedszkolnych z terenu powiatu lubartowskiego.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Czas trwania: 45 minut.

Zajęcia odbywają się w wybrane dni tygodnia (środa, piątek), po wcześniejszej rezerwacji
u instruktora: Ewa Wojciechewicz / 81 855 22 42

1. Zajęcia pn. Taneczna Szkoła są organizowane i prowadzone przez Lubartowski Ośrodek Kultury.

2. Celem zajęć jest popularyzowanie tańca i kultury tanecznej, promowanie aktywnego spędzania czasu, integrowanie dzieci.

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

4. Uczestnicy mają obowiązek:

– przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas trwania zajęć,

– przestrzegać obowiązujących norm koleżeńskich,

– podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora w sprawach organizacyjnych i wychowawczych,

– poinformować instruktora przed rozpoczęciem zajęć o wszystkich ewentualnych ograniczeniach zdrowotnych.

5. Na zajęcia należy przyjść 10 minut przed ich rozpoczęciem: podczas zajęć obowiązuje zmienny strój do ćwiczeń oraz obuwie.

6. Jedne zajęcia prowadzone są dla jednej grupy z danej placówki, dla maksymalnie 25 uczestników.

7. Opiekun prawny udzielenia zgody na korzystanie z dóbr osobistych w postaci wizerunku osób biorących udział w zajęciach.

8. Za wszystkie sprawy wychowawcze i bezpieczeństwo uczestników odpowiadają opiekunowie grup oraz jednostki delegujące.

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977