Mistrzostwa Województwa Juniorów w Szachach

Mistrzostwa Województwa Juniorów w Szachach

4 września 2020

Indywidualne Mistrzostwa Województwa Juniorów w Szachach Klasycznych (do lat 8/do lat 10 lat).

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO JUNIOREK I JUNIORÓW DO LAT 8 i 10 W SZACHACH KLASYCZNYCH
 1. Cel

 1. Wyłonienie mistrzów Województwa Lubelskiego w szachach klasycznych na rok 2020.

 2. Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży.

 3. Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii.

 1. Organizatorzy

  1. Lubelski Wojewódzki Związek Szachowy.
   Współorganizatorzy: Lubartowski Ośrodek Kultury, LUKS Lubartów

  1. Finansowanie

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 2. Lubelski Wojewódzki Związek Szachowy.

 1. Termin i miejsce
 1. 12-13 września 2020 roku

 2. Lubartowski Ośrodek Kultury ul. Rynek II 1 21-100 Lubartów

 1. Uczestnictwo

 1. Prawo startu mają obywatele polscy oraz obywatele państw UE zamieszkujący w Polsce, należący do klubów działających na terenie woj. lubelskiego lub zamieszkujący w woj. lubelskim.

 2. Do zawodów dopuszczeni zostaną wyłącznie zawodnicy posiadający ważną licencję zawodniczą PZSzach. Możliwość wykupienia na miejscu – 30 zł

 1. Zgłoszenia

Zgłoszeń do turniejów dokonują kluby lub rodzice na adres [email protected], telefonicznie do sędziego głównego tel. 509845922 lub na stronie internetowej http://www.chessarbiter.com/w terminie do 11.09.2020r.

 1. System rozgrywek

Planowane jest rozegranie zawodów w 4 grupach wiekowych systemem szwajcarskim lub jedno – albo dwukołowym.

 1. dziewczęta do lat 8 (ur. w 2012 i młodsze);

 2. chłopcy do lat 8 (ur. w 2012 i młodsi);

 3. dziewczęta do lat 10 (ur. w latach 2011 – 2010);

 4. chłopcy do lat 10 (ur. w latach 2011 – 2010);

W przypadkach zgłoszenia się do turnieju:

 • 3 uczestników i mniej – grupa zostanie połączona,

 • 4 – 5 zawodników system dwukołowy,

 • 6 – 8 system kołowy,

 • w pozostałych przypadkach system szwajcarski.

Dopuszcza się łączenie grup wiekowych. Ostateczny podział na grupy turniejowe nastąpi po upływie terminu zgłoszeń określonym w pkt. VI, w dniu 12.09.2020r.

Tempo gry

30 minut na całą partię dla każdego zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii.

Ocena wyników

 1. W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejności miejsc decyduje:

 • suma zdobytych punktów,

 • wartościowanie skrócone Buchholza,

 • wartościowanie pełne Buchholza,

 • wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,

 • progres

 1. W przypadku systemu kołowego lub wielokołowego o kolejności miejsc decyduje:

 • suma zdobytych punktów,

 • wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,

 • liczba zwycięstw,

 • wartościowanie Sonneborna-Bergera,
  rozszerzony system Koyi.

Program zawodów

12 września 2020 r. (sobota):

 • 8:45 – odprawa techniczna, otwarcie

 • I – runda – 9:00

 • II – runda – 11:00

 • III runda – 13.00

 • IV runda – 15.00

13 września 2020 r. (niedziela)

 • V runda – 9:00

 • VI runda – 11:00

 • VII runda – 13: 00

 • Zakończenie Mistrzostw – 15 min. po ostatniej rundzie.

 1. Finansowanie

 • Koszty organizacji ponosi organizator.

 • Koszty uczestnictwa ponoszą kluby delegujące zawodników lub rodzice.

 • Opłata startowa wynosi 50 zł od zawodnika.

 • Opłatę startową należy wpłacić na konto Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego (Bank Spółdzielczy nr konta 07 8039 0006 0000 0009 3116 0001) do 10 września 2020 r.

 • Zawodnicy, którzy zrezygnują z udziału w zawodach i poinformują o tym sędziego głównego do 11 września 2020 roku, otrzymają zwrot wpisowego na wskazane konto.

 1. Nagrody i wyróżnienia

 • Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III otrzymują puchary i nagrody rzeczowe,

 • Dyplomy dla wszystkich uczestników,

 • wśród wszystkich nienagrodzonych uczestników zostaną rozlosowane 3 nagrody niespodzianki.

 1. Sędziowanie

 1. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i PZSzach.

 2. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne. Służy od nich jedynie zażalenie do Kolegium Sędziów Lubelskiego Zw. Szach.

 3. Zawodnicy nie muszą potwierdzać swojego udziału przed zawodami.

 4. Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.

 5. W Mistrzostwach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30.posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 30. posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.

 6. Zawodnicy, którzy nie wniosą należnych opłat w wyznaczonym terminie, zostaną usunięci z listy startowej. W przypadku zgłoszenia się do turnieju bezpośrednio przed I rundą (bez wcześniejszego zgłoszenia lub po usunięciu z listy z powodu braku opłaty startowej) zawodnik będzie dopuszczony do gry od rundy II, po wpłaceniu opłaty startowej.

 7. Zabrania się uczestnikom opuszczania strefy gry w trakcie partii oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

 8. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry włączonych telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:

 • dla zawodników – przegrania partii;

 • dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubów, we współpracy z organizatorem.

 2. W związku z panującą pandemią korona wirusa organizator przeprowadzi zawody zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Szachowego w zakresie zasad zachowania bezpieczeństwa, a w szczególności:

 • opiekun każdego z zawodników zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi, przed rozpoczęciem turnieju, ankietę epidemiologiczną (dostępna na stronie turniejowej),

 • w czasie partii zawodnik musi posiadać prawidłowo założoną przyłbicę lub maseczkę, (dopuszcza się możliwość rozegrania partii bez osłon twarzy w przypadku gdy obydwaj opiekunowie zawodników złożą taką deklarację sędziemu przed rozpoczęciem rundy),

 • na sali gry mogą przebywać jedynie zawodnicy i sędziowie oraz przedstawiciel organizatora,

 • za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzice zawodnika,

 • opiekun każdego z zawodników zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi, przed rozpoczęciem turnieju, oświadczenie RODO ( dostępne na stronie turnieju)

 1. Organizator po każdej rundzie opublikuje w Internecie wyniki.

 2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu/komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977