Muzyka Świata

Muzyka Świata

8 września 2020

Nazwa zajęć: Atelier Śpiewu Muzyka Świata

Opis: Zajęcia jest dla wszyscy zainteresowani śpiewu, z wieku 16 do 80 lat. Można dołączyć w trakcie sezonu, Prosimy, aby być regularne w obecności w Atelier śpiewu. Ćwiczenie są skoncentrowane na polifoniczne pieśni a capella. Praca nad rozwojem umiejętności wokalnych, na którą składają się: – ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy; – ćwiczenia oddechowo-ruchowe uświadamiające związek pomiędzy oddechem, postawą, pracą mięśni i ich rolą w procesie śpiewania; – ćwiczenia z emisji głosu; połączenie ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i wokalnych; – praca nad poczuciem rytmu; – ćwiczenia polifoniczne (na dwa lub trzy głosy); – zapoznanie się z afrykańskim rodzajem pieśni „zawołań i odpowiedzi”; – ćwiczenia związane z poszukiwaniem różnych brzmień głosu; – praca nad interpretacją; – praca nad akceptacją swojego głosu oraz odnalezieniem się w roli solisty; – ćwiczenia z improwizacji, w oparciu o rytm, harmonię i melodię Atelier śpiewu są adresowane do wszystkich, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania muzycznego.

Prowadzenie: Lydie Charlotte Kotlinski 

Termin spotkań: środa 17:00-20:00 Tel. 730 691 011

[ZAPISY]

 

Uwaga!

Opłaty za zajęcia – Atelier Śpiewu Muzyka Świata – można dokonać na konto LOK, w kasie Punktu Informacji Turystycznej, ul. Farna 4 (pn. – pt. godz. 8.00-16:00) do 10 każdego dnia miesiąca.

Dane do przelewu:

Odbiorca: LUBARTOWSKI OŚRODEK KULTURY ul. Rynek II 1, 21-100 Lubartów

Numer konta: 64 8707 0006 0008 4446 2000 0001

Bank: Bank Spółdzielczy w Lubartowie 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 30 A

Z dopiskiem:

Atelier Śpiewu Muzyka Świata

– miesiąc…  Imię i nazwisko uczestnika…

Kwoty:

Młodzież  – 50 zł od osoby za miesiąc

Dla dorosłych – 60 zł od osoby za miesiąc

Nieobecność na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia opłaty za zajęcia, ani jej zwrotu.

 

 

 

logo

Lubartowski Ośrodek Kultury

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: Rynek II 1, 21 - 100 Lubartów
Telefon: 81 855 22 42
Telefon/Fax: 81 854 56 29
E-mail: [email protected]
NIP: 714 – 13 – 61 – 519
REGON: 000284977